Městská slavnost - Dotkni se Písku

Pro stánkaře

Závazné podmínky pro žadatele o stánkový prodej
na městské slavnosti Dotkni se Písku

Prodej bude umožněn žadatelům za těchto podmínek:

 1. řádně vyplněný a odeslaný přihlašovací formulář
 2. vlastnění příslušného živnostenského oprávnění
 3. zaplacení faktury v uvedeném datu splatnosti

Povinnosti prodejce:

 1. umístění stánku na předem určeném a vyhrazeném místě
 2. dodržování prodejního místa a jeho okolí v čistotě
 3. odstranění odpadu vzniklého prodejní činností (prodejce likviduje vlastními prostředky a do svého odpadního pytle)
 4. dodržování protipožárních, hygienických a ekologických předpisů
 5. v případě objednání připojení k elektrické síti, jsou subjekty povinni si přivést vlastní prodlužovací kabely o délce min. 20m
 6. včasný příjezd a instalace stánku (platí pro případ příjezdu v den konání akce)
 7. opuštění motorového vozidla z vnitřního města minimálně půl hodiny před začátkem produkce
 8. dodržení exkluzivity prodeje piva značky Budweiser Budvar, Carlsberg a cidery

Finanční podmínky:

 1. cena nájmu je stanovena na období červen 2019
 2. ceny za pronájem uvedené v ceníku, jsou ceny minimální a platí i v případě, že velikost stánku bude menší
 3. v případě jednodenního nájmu bude účtováno 3/4 z celkové ceny
 4. ceny jsou smluvní a výsledná cena bude uvedena na faktuře, kterou subjekt obdrží od pořadatele

Další ujednání:

 1. prodej není povolen osobám mladším 15-ti let
 2. prodávající nesmí o prodávaném zboží uvést nepravdivé údaje s cílem oklamat spotřebitele
 3. prodávající odpovídá za zdravotní nezávadnost a bezpečnost prodávaných potravin a pokrmů dle požadavků platné legislativy
 4. v průběhu doby trvání programu není možný vjezd/zásobování do vnitřního města
Zpět na pokyny

Brzy se budete moci přihlásit ke stánkovému prodeji na rok 2019. Sledujte naše stránky.

Děkujeme Vám za zájem.