Informace pro stánkaře Městské slavnosti Dotkni se Písku

PRO STÁNKAŘE

Pokyny pro stánkový prodej

Stánkový prodej bude umožněn pouze těm subjektům, které splní obchodní podmínky pořadatele, mezi něž patří:

 • řádně vyplněný odpovídající skutečnosti a odeslaný přihlašovací formulář,
 • zaplacená faktura v uvedeném datu splatnosti,
 • umístění stánku na předem vyhrazeném místě,
 • každé prodejní místo musí být vybaveno podlahou - roštem, v případě nesplnění této povinnosti nebude prodejci umožněn prodej a bude nucen akci opustit,
 • odstranění odpadu vzniklého prodejní činností si prodejce likviduje vlastními prostředky a na vlastní náklady,
 • dodržování protipožárních, hygienických a ekologických předpisů,
 • v případě objednání připojení k elektrické síti, jsou subjekty povinni si přivést vlastní prodlužovací kabel o délce min. 20 m, který bude splňovat platné el. normy a předpisy,
 • včasný příjezd a instalace stánku, po ukončení akce vyklizení a úklid prodejního místa,
 • opuštění motorového vozidla z prostoru konání před začátkem produkce dle pokynů produkce / pořadatelů. V průběhu trvání programu není možný vjezd ani zásobování,
 • prodávající odpovídá za zdravotní nezávadnost a bezpečnost prodávaných potravin a pokrmů dle požadavků potravinového práva,
 • prodávající nesmí o prodávaném zboží uvést nepravdivé údaje s cílem oklamat spotřebitele,
 • platí zákaz reprodukované hudby v době trvání programu.

Finanční podmínky pro stánkový prodej

 • Cena nájmu je stanovena na dobu konání městské slavnosti.
 • Ceny za pronájem uvedené v ceníku jsou ceny minimální a platí i v případě, že velikost stánku bude menší.
 • V případě jednodenního nájmu bude účtováno 3/4 z celkové ceny.
 • Ceny jsou smluvní a výsledná cena bude uvedena na faktuře, kterou subjekt obdrží od pořadatele. Připojením více stánků na jedno placené místo bude bráno jako porušení nájemních podmínek. V takovém případě bude k ceně za připojení účtována smluvní pokuta 5.000 Kč.
 • Konečná cena včetně umístění stánku bude potvrzena po vzájemném odsouhlasení Centrem kultury města Písek a nájemcem.
Sortiment cena za m2 minimální m2 přípojka Minimání cena
ostatní Velké náměstí
Řemeslné stánky, keramika, šperky 200.00 Kč 6.00 300.00 Kč 1500.00 Kč 1900.00 Kč
Textil, trička 400.00 Kč 4.00 300.00 Kč 1900.00 Kč 2500.00 Kč
Stánky gastro - jídlo, nápoje 1200.00 Kč 6.00 2000.00 Kč 9200.00 Kč 15000.00 Kč
Stánky s občerstvením drobné sladkosti a jiné pochutiny, káva 700.00 Kč 4.00 500.00 Kč 3300.00 Kč 4500.00 Kč
Pojízdný vozík (např. na hot dogy, cukrovou vatu, kukuřici apod.), prodej balónků 1500.00 Kč 1.00 0.00 Kč 1500.00 Kč 2000.00 Kč
Všechny uvedené ceny jsou ceny konečné
 • Zasláním přihlášky nejste automaticky potvrzenými prodejci, vyčkejte na potvrzení e-mailem. Počet stánků s různým sortimentem je limitován vzhledem k lokalitám, kde budou slavnosti probíhat. Pořadatel si vyhrazuje právo na výběr prodejních stánků dle svého uvážení.
 • Vyplněná přihláška bez fotografie stánku či neúplných informací nebude brána v potaz.
 • Pokud nebudou splněny podmínky stánkového prodeje, pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv prodej ukončit bez nároku na vrácení nájemného.
 • Vyplněním přihlášky souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.
Obchodní podmínky pro stánkový prodej

Přihlašovací formulář na » dotkni se Písku «
9. - 10. června 2023

*) povinné údaje
Nájemné je nájemce povinen uhradit na základě vystavené faktury před zahájením akce.