Městská slavnost - Dotkni se Písku

Novinky

Výtvarná soutěž „Moje město“

Centrum kultury města Písek vyhlašuje výtvarnou soutěž pro mateřské a základní školy na téma „Moje město“.

Marketingové téma pro město Písek 2022 čerpá z úryvku ze Šrámkovy básně Písecká „Je to Písek, je to zas on“. Tradice Písku jako klidného malého města spojeného s bohatým kulturním životem je známá již více jak 100 let. Přelom 19. a 20. století a první léta nové republiky dala základ tomu, že dnes je stále Písek vnímán jako kulturní centrum a centrum turistického ruchu rozsáhlého regionu. Mezi umělce, kteří svým dílem k tomuto fenoménu pomohli, patří především osobnost Fráni Šrámka, ale i osobnosti, které utvářely obraz města Písku v této přelomové době (Adolf Heyduk, Otakar Ševčík, Josef Váchal, Richard Weiner, Václav Krška a další). Celý rok se ponese v duchu těchto oslav. Toto výročí se promítne do všech významných kulturních akcí ve městě. Centrum kultury města Písek pro vás už nyní připravuje městskou slavnost Dotkni se Písku, která proběhne tradičně druhý červnový víkend. A právě na této městské slavnosti plánujeme v Divadle Fráni Šrámka uspořádat výstavu došlých výtvarných prací dětí a vyhodnotit nejnápaditější obrázky.
Smyslem našeho projektu je podpořit zájem dětí o historii města a seznámit je s důležitými historickými událostmi.
Podmínky účasti:
Výtvarné soutěže se mohou zúčastnit děti z mateřských a základních škol. Cílovou skupinou jsou děti zejména od 3 do 15 let. Technika je libovolná. Formát obrázku pouze A3. Důležitá je nápaditost a tvořivost. Každé dítě může zaslat do soutěže pouze jeden obrázek. Práce označte na zadní straně: jméno a příjmení, věk autora, třída, adresa školy (školky), telefon, jméno vyučujícího, název díla. Pokud budou nacionále na přední straně obrázku, nebude obrázek vystaven ani hodnocen!! Práce se nevracejí a práva k užití patří Centru kultury města Písek.
Soutěžní kategorie:
1. Kategorie – MŠ
2. Kategorie 1. až 2. třída ZŠ (i družina)
3. Kategorie 3. až 5. třída ZŠ (i družina)
4. Kategorie 6. až 7. třída ZŠ
5. Kategorie 8. až 9. třída ZŠ
Obrázky je nutné doručit osobně (do recepce Kulturního domu) nebo zaslat nejpozději do 30. dubna 2022 na adresu: Centrum kultury města Písek, Nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek. Těšíme se na všechny obrázky, na kterých budou zachyceny události z historie města Písku nebo naše město očima těch nejmenších!

Zpět na hlavní stranu