Městská slavnost - Dotkni se Písku

Novinky

Dotkni se Písku 2022

Téma pro město Písek 2022 čerpá z úryvku ze Šrámkovy básně Písecká „Je to Písek, je to zas on“.

Městská slavnost Dotkni se Písku, která proběhne od 10. do 12. června, se právě ponese v tomto duchu. Tradice Písku jako klidného malého města spojeného s bohatým kulturním životem je známá již více jak 100 let. Přelom 19. a 20. století a první léta nové republiky dala základ tomu, že dnes je stále Písek vnímán jako kulturní centrum a centrum turistického ruchu rozsáhlého regionu. Mezi umělce, kteří svým dílem k tomuto fenoménu pomohli, patří především osobnost Fráni Šrámka, ale i osobnosti, které utvářely obraz města Písku v této přelomové době (Adolf Heyduk, Otakar Ševčík, Josef Váchal, Richard Weiner, Václav Krška a další).
Součástí městské slavnosti by měly být sobotní farmářsko-řemeslné trhy, které svým sortimentem utvoří atmosféru přelomu 19. a 20. století. Farmáři a prodejci s odpovídajícími produkty (jako např. domácí výrobky, vyřezávané nebo vyšívané produkty, apod.), kteří máte zájem se zúčastnit farmářsko-řemeslného trhu v rámci městské slavnosti Dotkni se Písku, pište na mailovou adresu objednavky@centrumkultury.cz.

Zpět na hlavní stranu