Městská slavnost - Dotkni se Písku

Účinkující

Důstojné zakončení slavnosti

Tradiční nedělní bohoslužba

9.15 Modlitba ranních chval v děkanském kostele

9.30 Průvod k Mariánskému sloupu a modlitba za město

10.00 Návrat průvodu do děkanského kostela a společné slavení mše svaté

Slavnost doprovází svým zpěvem a hrou na dobové nástroje soubor Ritornello

Zpět na interprety