Městská slavnost - Dotkni se Písku

Účinkující

PÍSECKÝ KOMORNÍ ORCHESTR

Na slavnosti zahraje v sobotu od 18.40 i Písecký komorní orchestr.

Písecký komorní orchestr založil v v roce 1958 tehdy čerstvý absolvent AMU, dnes profesor AMU a sbormistr Kühnova dětského pěveckého sboru Jiří Chvála a tehdejší primář interního oddělení nemocnice v Písku MUDr. Augustin Süss.

Členové orchestru, kterých bylo téměř 30 byli nejen hudební pedagogové z Písku a okolních měst, ale též studenti, vysokoškoláci, žáci konzervatoří a lidé různých zaměstnání, jejichž zálibou bylo hraní na hudební nástroj. Ti všichni měli zajistit výbornou úroveň orchestru.

První koncert, kterému předcházela náročná příprava, se uskutečnil pod taktovkou Jiřího Chvály dne 28.02.1959.

V roce 1967 přešel orchestr pod správu Stálé divadelní scény a tím se stal součástí píseckého divadla, které organizovalo koncerty nejen v Písku, ale též mimo region i v zahraničí. Tam začal orchestr pravidelně jezdit v roce 1969 na různé festivaly neprofesionálních orchestrů.

V roce 1995 byla založena tzv. Nadace Píseckého komorního orchestru s posláním všestranně podporovat soubor v jeho činnosti.

Nadace byla v roce 1998 zrušena a vznikl nový subjekt, tzv. Sdružení Písecký komorní orchestr, který byl registrován Ministerstvem vnitra ČR. Statutárním orgánem Sdružení je dnes správní rada jejímiž členy se stala paní Svatava Krämerová a Ing. Zdeněk Vituj, také členové orchestru, kteří se této činnosti věnují ve svém volném čase.

Zpět na interprety